Box House serija

  • Customized Flat Pack Prefabricated Mobile Modular Design box House

    Prilagođena montažna mobilna kućica modularnog dizajna sa ravnim paketom

    Kompozitna ploča kutije je specijalna sendvič ploča od staklene vune.Materijal je negoriv i ima visoku tačku topljenja, koja može dostići stepen požara klase A. Jedinična težina staklene vune je 64kg/m3, toplotna provodljivost može biti manja ili jednaka 0,032w/m*k, i koeficijent zvučne izolacije je veći ili jednak 30dB, što može efikasno smanjiti uticaj buke, posebno unutrašnjeg zvuka izazvanog uticajem kiše, grada i drugih objekata